PRIVACYVERKLARING VISIETECH B.V.

GEGEVENS DIE GEBRUIKT WORDEN

Visietech BV kan persoons- en bedrijfsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Visietech BV en/of omdat u deze zelf bij het aanvragen van een offerte hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

·        Bedrijfsnaam

·        Voor- en achternaam

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Websiteadres

·        KVK nr.

·        BTW nr.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

Visietech BV gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Visietech BV. . Daarnaast hebben we een verwerkingsregister waarin we bijhouden welke persoonsgegevens van personeel, klanten en partners we bijhouden en in welke systemen deze aanwezig zijn.

DELEN MET ANDEREN

Visietech BV verstrekt uw persoons- en bedrijfsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Visietech BV sluit verwerkersovereenkomsten af met derden waarmee uitgesloten wordt dat derden de persoonsgegevens voor eigen doelen mogen gebruiken.

HOE LANG BEWAART VISIETECH BV UW GEGEVENS

Visietech BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hierbij worden de wettelijke termijnen zoals die zijn verwoord in de wet- en regelgeving van de AVG en Belastingdienst in acht genomen.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Wij hebben diverse maatregelen getroffen voor de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat hier zowel om technische maatregelen als organisatorische maatregelen. Bij organisatorische maatregelen kunt u denken aan zaken als toegang tot ons kantoor en het tekenen van geheimhoudingsverklaringen door onze medewerkers.

De genomen technische maatregelen door ons ICT bedrijf voldoen aan de ISO27001 zodat de processen en security van de omgeving geborgd zijn

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres administratie@visietech.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact en Privacy

WERKEN MET VISIETECH IS GEEN DOEL, MAAR EEN UITGANGSPUNT!