Dynamisch ontwerpen is geen doel, maar een uitgangspunt!

Dynamisch warmte gebruik

Vervolgens wordt het doorgerekend met DYWAG en worden de energiestromen van een gebouw digitaal in kaart gebracht. Geen schattingen of aannames, maar feiten.

Daarnaast worden o.a. de volgende berekeningen automatisch gegenereerd: energieprestatie, transmissie, belastingduurkromme en temperatuuroverschrijding.
Deze verhoogde kwaliteit en betrouwbaarheid is voor onze opdrachtgevers en voor installateurs en energie-exploitanten een hele zorg minder.

Voor de toekomstige gebruikers van een pand is het belangrijk om vooraf inzicht te krijgen in de energiekosten en de kwaliteit van het binnenklimaat.
Ook op deze vragen wordt antwoord gegeven middels DYWAG.