Energie-neutraal is geen doel, maar een uitgangspunt!

Corporate Greenhouse Gas Inventory Design
-uw koolstof voetafdruk-

Klimaatverandering is een onderwerp dat geen enkel bedrijf zich kan veroorloven om te negeren.
Een toenemend aantal landen en regio’s ondernemen stappen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken (bvb verplichte deelname aan emissiehandel programma’s, vrijwillige reductie programma’s, het belasten van koolstof of energie,...). Om competitief te blijven moet een onderneming vooreerst zijn emissies begrijpen en beheren:

• Identificeren van risico’s verbonden aan BKG beperkingen in de toekomst
• Het identificeren van kosteneffectieve reductie alternatieven
• Het introduceren van BKG-doelstellingen, het meten en rapporteren van voortgang