Energie besparen is geen doel, maar een uitgangspunt!

VISIETECH werkt geïnspireerd samen met vakgenoten

Kennisdeling is één van de peilers voor de
‘denktank innovatie duurzame energie-systemen’.
Samen met een aantal visionaire vakgenoten zijn we creatief bezig met duurzame energie. Door breder inzicht versnellen de ontwikkelingen.

De eerste aanzet voor een warmtepomp in de meterkast en de doorontwikkeling van collectieve opwekkingsinstallaties, waarbij het opwekkingsrendement van warm tapwater verdubbeld is,
ontstonden tijdens deze denktanksessies.