referenties

1. UTILITEIT

2. RENOVATIE

3. APPARTEMENTEN


1. UTILITEIT

 

1.1 YULIUS TE SLIEDRECHT
Projectnaam: Yulius
Projectlocatie: Wilhelminastraat te Sliedrecht

Beschrijving van het project:

Yulius bestaat uit en zorggedeelte en medisch centrum dat ruimte gaat bieden aan fysiotherapeuten en huisartsen.

De werkzaamheden van Visietech voor dit project bestonden uit het complete E en W-advies inclusief de WKO-installatie. Visietech heeft zorg gedragen voor onder andere detail tekenwerk, schrijven van het bestek en voerde directievoering.

Omvang van het project: 7.650 m2
Opdrachtever: Tablis Wonen te Sliedrecht
Finctie(s): woon- / zorgfunctie
Opleverdatum: januari 2012
  E-installatie
W-instalatie
WKO-installatie (incl 100 woningen)
   
 
1.2 Golfclub Haverleij te
‘s-Hertogenbosch
Projectnaam: Golfclub Haverleij
Projectlocatie: Leunweg te ‘s-Hertogenbosch
Beschrijving van het project: Instalaltie advies E en W.
   
Omvang van het project: 1.550 m2
Opdrachtgever: Heijmans
Functie(s): sportfunctie
bijeenkomstfunctie
winkel
restaurant
kantoor
Opleverdatum Gereed
 
   
2. RENOVATIE  
2.1 Mariënbosch te Nijmegen
Projectnaam Mariënbosch
Projectlocatie: Groesbeekseweg te Nijmegen

Beschrijving van het project:

Het voormalige monumentale klooster Mariënbosch wordt in combinatie met aanpandige nieuwbouw omgevormd tot een appartementencomplex.

Visietech heeft voor dit project zorg gedragen voor het totale E en W-advies inclusief collectieve warmte opwekking.

Omvang van het project: bestaande bouw 3325 m2
nieuwbouw 8270 m2
Opdrachtgever: Hazenberg B.V. te Vught
Stadsontwikkeling, S. Vastgoed Rotterdam
Functie(s): woonfunctie
Opleverdatum medio 2014
  E-installatie
W-instalatie
   
   
2.2 Erasmus University College
te Rotterdam
Projectnaam: Erasmus University College
Projectlocatie: Nieuwemarkt te Rotterdam
Beschrijving van het project:

In het voormalige Onderwijsmuseum aan de Nieuwemarkt in het centrum van Rotterdam wordt het Erasmus University College gehuisvest. Hiervoor wordt het oorspronkelijke rijke interieur van het monumentale pand uit 1923 gerestaureerd en aangepast aan zijn nieuwe functie.

Voor het project voert Visietech een second opinion uit en doet Visietech de bouwbegeleiding.

Omvang van het project: ca. 4.375 m2
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling, S. Vastgoed Rotterdam
Functie(s): onderwijs
Opleverdatum augustus 2013
 
 
2.3 Cereol te Utrecht
Projectnaam: Cereol / Meijster’s buiten
Projectlocatie: Kanaalweg / E. Meijsterlaan te Utrecht
Beschrijving van het project:

De oude Cereolfabriek wordt gerenoveerd en krijgt een maatschappelijke en culturele invulling. Zo worden er ondere andere in een bibliotheek, horeca, theater, school en een kinderdagverblijf in ondergebracht.

Voor dit project heeft Visietech het voorlopige installatie ontwerp gemaakt.

Omvang van het project: ca. 3.400 m2
Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed B.V.
Functie(s): bibliotheek, horeca, theater, onderwijs, kinderdagverblijf
   
 
 
3. APPARTEMENTEN  
3.1 Markthal Rotterdam
te Rotterdam
Projectnaam Markthal Rotterdam
Projectlocatie: Hoogstraat/Binnenrotte te Rotterdam

Beschrijving van het project:

In het centrum van Rotterdam wordt een combinatie van een overdekte markt, supermarkt, food-winkels, horeca, wonen en parkeren ontwikkeld. Deze ontwikkeling “Markthal Rotterdam” wordt omzoomd door station Blaak, de Centrale Bibliotheek, de Binnenrotte en de Hoogstraat.

De werkzaamheden voor Visietech voor het project Markthal Rotterdam bestaan uit de enginering, coördinatie en het 3D uittekenen van de hoofdinfra in de schachten van de appartementen, de installaties voor de winkels, horeca en de marktvloer en de WKO-installatie inclusief distributienet, het opstellen van het bestek en de calculatie van de WKO-installatie inclusief distributienet. De werkzaamheden gebeuren op basis van het definitieve ontwerp en het programma van eisen. Tijdens de bouw doet Visietech de bouwbegeleiding en voert directievoering.

Omvang van het project: versunits 2.000 m2
food en food gerelateerde winkels 4.600 m2
horecavestigingen 1.600 m2
supermarkt 1.500 m2
winkels 300 m2
koeling- opslag en preparatieruimten 1.200m2
appartementen 26.875 m2
parkeergarage 1.500 st
Opdrachtgever: JP van Eesteren
Functie(s): winkels/horeca
marktvloer
parkeergarage
opslag / opslag koel / opslag bereiding
appartementen
Opleverdatum medio 2014
   
   
3.2 7e Bastion te Gorinchem
Projectnaam 7e Bastion
Projectlocatie: Nonnenveld te Gorinchem

Beschrijving van het project:

Binnen de vestingmuren van de stad Gorinchem zijn ter plaatse van het 7e Bastion meerdere gebouwen ontwikkeld die onder andere appartementen, woningen, stallinggarage, commerciële en woon-/werkruimte huisvest.1.

De werkzaamheden voor Visietech bestonden onder andere uit het maken van EPC-berekeningen, ventilatieberekingen, het schrijven van het bestek en het maken van installatietekeningen.

Omvang van het project: 9.415 m2
Opdrachtgever: Hurks vasgoedontwikkeling
Functie(s): woonfunctie
commerciële ruimte
woon-/werkruimte
   
   
   
3.3 De Toeloop te Eindhoven
Projectnaam De Toeloop
Projectlocatie: Jozef Israëllaan / Generaal Cronjéstraat te EIndhoven

Beschrijving van het project:

De Toeloop bestaat uit een ondergrondse parkeergarage, winkelcentrum op de begane grond. Boven het winkelcentrum zijn appartementen gerealiseerd.

De werkzaamheden voor Visietech bestonden onder andere uit het maken van EPC-berekeningen, ventilatieberekingen, het schrijven van het bestek en het maken van installatietekeningen.

Omvang van het project: woningen 4.220 m2
winkels 2.630 m2
Opdrachtgever: Hurks Vastgoed Zuid B.V.
Functie(s): woningen
winkels
Opleverdatum: gereed